GRCcontrol video: Het uitvoeren van een interne audit

GRCcontrol video: Het uitvoeren van een interne auditIn deze video laten we zien welke stappen je dient te doorlopen om een interne audit uit te voeren. 
Stap 1: Een overzicht van de auditplanning
Stap 2: Een interne audit aanmaken
Stap 3: De scope van de interne audit bepalen
Stap 4: Het bepalen van de objecten waar de audit op wordt uitgevoerd
Stap 5: Een audittaak uitvoeren
Stap 6: Een verbeteractie aanmaken
Stap 7: Accordering door de Audit Manager
Stap 8: De audit afronden