VIDEO: 1. PD_GRCcontrol inrichting : Hoofdstuk 10. Nieuwe dreigingen toevoegen

VIDEO: 1. PD_GRCcontrol inrichting : Hoofdstuk 10. Nieuwe dreigingen toevoegen

10.            Nieuwe dreigingen toevoegen

Afhankelijk van de overeenkomst met de organisatie wordt GRCcontrol geleverd met een set aan mogelijke dreigingen die voor de organisatie van belang kunnen zijn. Daarnaast kunnen dreigingen(sets) worden toegevoegd.

10.1         Dreiging toevoegen

(à Risicomanagementà Beheer àDreigingen)

Selecteer bovenaan het linker menu de knop ‘Dreigingenbeheer’ (met het huisicoontje) en klik op ‘Toevoegen’. Vul de velden ‘Titel’, ‘Hoofdcategorie’ en ‘Categorie’ in. Eventueel kunnen er maatregelen toegevoegd worden aan de dreiging (zie bijlage 11.5). Deze maatregelen zullen worden voorgesteld om te implementeren bij een risicobehandeling van die dreiging (als er voor de strategie ‘verminderen’ wordt gekozen).


10.2         Dreigingenset toevoegen

(à Risicomanagementà Beheer àDreigingensets)

Een dreigingenset kan worden toegevoegd door bovenaan in het linker menu de knop ‘Dreigingensets’ te selecteren en vervolgens op ‘Toevoegen’ te klikken. Geef de dreigingenset een titel en een risk appetite.

10.3         Dreigingen koppelen aan een dreigingenset

(à Risicomanagementà Beheer àDreigingensets)

Er kunnen dreigingen gekoppeld worden aan dreigingensets door de desbetreffende dreigingenset in het linker menu te selecteren en vervolgens op de knop ‘Dreigingen koppelen’ te klikken.

10.4         Dreigingensets koppelen aan middeltype of proces

(à Risicomanagementà Beheer àDreigingensets)

De dreigingensets kunnen worden gekoppeld aan de processen en middeltypes. Dit zorgt ervoor dat de verantwoordelijke gebruiker tijdens een risicoanalyse van een proces of middel enkel de relevante dreigingen (van de gekoppelde dreigingenset) hoeft te beoordelen.