VIDEO: 1. PD_GRCcontrol inrichting : Hoofdstuk 8. Nieuwe maatregel toevoegen

VIDEO: 1. PD_GRCcontrol inrichting : Hoofdstuk 8. Nieuwe maatregel toevoegen

8.            Nieuwe maatregel toevoegen

Wanneer de bestaande maatregelenset niet genoeg mogelijkheden biedt, kunnen er nieuwe maatregelen toegevoegd worden aan de bestaande set.

8.1         Maatregel toevoegen aan de bestaande maatregelenset

(à Complianceà Maatregelen àMaatregelenset)

Klik op het hoofdstuk of de paragraaf waaraan de maatregel moet worden toegevoegd. Vervolgens is de knop ‘Toevoegen’ links bovenaan de pagina beschikbaar en kan een nieuwe maatregel worden toegevoegd. Ook kan het hoofdstuk of de paragraaf worden geselecteerd met de rechtermuisknop waarna de knop ‘nieuw’ beschikbaar is.

Er dient te worden aangegeven onder welk hoofdstuk de maatregel valt (dit wordt automatisch geselecteerd op het hoofdstuk waarop deze wordt toegevoegd). Verder dienen de velden met de code, titel, omschrijving, verantwoordelijke en eindverantwoordelijke ingevuld te worden (zie bijlage 11.4).

8.2         Periodieke controletaak of automatische controle toevoegen aan een maatregel

(à Complianceà Maatregelen àMaatregelenset)

Het is mogelijk om een periodieke controletaak aan te maken voor een maatregel. Hiermee wordt de juistheid en effectiviteit van de maatregel gecontroleerd. Klik op de betreffende maatregel en ga naar het kopje ‘Controlefrequentie en evaluatiecriteria’. Geef hier aan of het om een periodieke controle gaat. Bij een periodieke controle wordt om het aantal ingestelde dagen de controletaak herhaald. Bij een automatische controle wordt de controletaak uitgezet, nadat de maatregel is geïmplementeerd. Degene die is toegewezen aan het auditverantwoordelijkheidsgebied van de maatregel ontvangt de controletaken. Verder kunnen ook de onderdelen hints, implementatiedoel- en beschrijving en effect van de maatregel ingevuld/gewijzigd worden.

8.3         Periodieke controletaak of automatische controle toevoegen aan een implementatie

(à Complianceà Maatregelen àMaatregelenset)

Er kunnen implementatiecontroles ingesteld worden. Hierbij wordt niet gecontroleerd op het niveau van de maatregel, maar op het niveau van een afzonderlijke implementatie. Klik op de betreffende maatregel en ga naar het kopje ‘Controlefrequentie en evaluatiecriteria’, geef hierbij aan of het over een periodieke controle gaat. Bij een periodieke controle wordt om het aantal ingestelde dagen de controletaak herhaald. Bij een automatische controle wordt een controletaak uitgezet, nadat de maatregel is geïmplementeerd. De eindverantwoordelijke van de maatregel ontvangt de controletaken. Verder kunnen ook de onderdelen hints, implementatiedoel- en beschrijving en effect van maatregel ingevuld/gewijzigd worden.

 

Let op: Er kunnen alleen controles op maatregelen en implementaties uitgezet worden als er periodieke of automatische controletaken zijn ingepland. Indien dit niet wordt ingepland, zijn controles ook niet mogelijk.