VIDEO: 1. PD_GRCcontrol inrichting : Hoofdstuk 9. Maatregelen aan een norm koppelen (mapping)

VIDEO: 1. PD_GRCcontrol inrichting : Hoofdstuk 9. Maatregelen aan een norm koppelen (mapping)

9.            Maatregelen aan een norm koppelen (mapping)

Afhankelijk van de overeenkomst met de organisatie zijn er standaard maatregelen gekoppeld aan normen. Er kunnen maatregelen gekoppeld worden aan andere normenkaders.

9.1         Koppelen

(à Complianceà Normen)

Klik de norm, het hoofdstuk en de sub paragraaf open en selecteer vervolgens de normcontrol waaraan de maatregel toegevoegd dient te worden en klik onderaan de pagina bij het tabblad ‘Maatregel’ op ‘Selecteer maatregelen’. Voeg de geselecteerde maatregelen toe aan de selectie en klik op ‘Maatregelselectie opslaan’.