VIDEO: 2. PD_GRCcontrol Activeren : Hoofdstuk 3. Doelstellingen benoemen & maatregelen koppelen

VIDEO: 2. PD_GRCcontrol Activeren : Hoofdstuk 3. Doelstellingen benoemen & maatregelen koppelen

3. Doelstellingen benoemen & maatregelen koppelen


De selectie van een maatregel vindt plaats bij een procesdoelstelling /middeldoelstelling of in een risicobehandeling (zie hoofdstuk 4). Om een doelstelling van een proces/middel te bereiken, moeten acties ondernomen worden, ofwel: maatregelen genomen worden. Deze maatregelen dienen gekoppeld te worden aan de doelstelling. Figuur 1 illustreert het kruimelpad van dit proces.

Figuur 1: Kruimelpad doelstellingen

(à Beheer à Brontabellen à Middelen à Middelen) OF (à Governance à Mijn bronnen à Mijn middelen)

(à Beheerà Brontabellen à Processen) OF (à Governance à  Mijn bronnen à Mijn processen)

3.1 Middel of proces selecteren

Klik op het middel of proces waarvoor de doelstellingen gedefinieerd moeten worden. Ga vervolgens onderaan de pagina naar het tweede tabblad ‘Doelstellingen en maatregelen’. Klik op ‘Doelstelling toevoegen’ en benoem de doelstelling (zie bijlage 6.1).

3.2 Maatregelen koppelen aan een doelstelling

Tijdens het benoemen van een doelstelling kunnen maatregelen gekoppeld worden door op ‘Maatregelen selecteren’ te klikken. Dit kan ook wanneer het benoemen van de doelstelling al is afgerond. In dat geval wordt de behandelfase van de doelstelling heropend.

3.3 Doelstelling accorderen (door eindverantwoordelijke)

Als de maatregelen zijn gekoppeld aan de doelstellingen, dient dit te worden geaccordeerd door de eindverantwoordelijke van het middel of proces. De eindverantwoordelijke kan de maatregelen inzien door in de bovenste balk op de stap ‘Doelstelling definiëren en maatregelen selecteren’ te klikken (zie het kruimelpad).

De eindverantwoordelijke kan de doelstelling accorderen of afwijzen. Hier kan een notitie aan worden toegevoegd met een nadere toelichting. Indien de doelstelling geaccordeerd is, kunnen taken voor implementatietaken ontstaan. Hier wordt verder op ingegaan in praktijkdocument 3.