VIDEO: 3. PD_GRCcontrol Uitvoering : Hoofdstuk 3. Maatregelimplementaties plannen

VIDEO: 3. PD_GRCcontrol Uitvoering : Hoofdstuk 3. Maatregelimplementaties plannen

3.            Maatregelimplementaties plannen

Maatregelimplementaties dienen uitgerold te worden naar een implementatieverantwoordelijke om de implementaties te kunnen uitvoeren.

3.1         Maatregel selecteren

(à Governance à PLAN àMaatregelimplementaties plannen)
In het scherm ‘Maatregelimplementaties plannen’ zijn alle maatregelimplementaties waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is, zichtbaar. Door op een regel te klikken wordt de geplande implementatie geopend waardoor de details zichtbaar worden. Het is dan ook mogelijk om onder andere het implementatiedoel te beschrijven of te wijzigen, de verantwoordelijke en/of eindverantwoordelijke te wijzigen en de uiterste implementatiedatum in te vullen.

3.2         Implementatietaken uitrollen

(à Governance à PLAN àMaatregelimplementaties plannen)
In het overzicht van de maatregelimplementaties kunnen implementatietaken worden uitgerold. Met behulp van de 'Ctrl'-toets wordt een implementatie geselecteerd om uit te rollen. Met deze knop ingedrukt is het tevens mogelijk om meerdere implementaties te selecteren. Met behulp van de 'Shift'-toets worden alle rijen tussen de aangeklikte implementatie en de vorige aangeklikte implementatie in één keer geselecteerd (indien er geen laatst aangeklikte implementatie is, worden alle bovenliggende regels geselecteerd). Suggestie: het is mogelijk om in één keer voor meerdere gemarkeerde maatregelimplementaties de verantwoordelijke en/of de uiterste datum te wijzigen middels de velden boven de tabel.

Na het selecteren van één of meerdere implementaties is het mogelijk om deze uit te rollen via "Uitrollen implementatietaken" of te annuleren middels "Implementaties annuleren". Het annuleren van een implementatie vraagt om het opgeven van een reden voor deze keuze. De gemarkeerde implementaties kunnen ook direct worden afgerond zonder deze uit te rollen naar een implementatieverantwoordelijke middels de knop ‘Direct afronden’.