VIDEO: 3. PD_GRCcontrol Uitvoering : Hoofdstuk 4. Maatregelimplementaties uitvoeren

VIDEO: 3. PD_GRCcontrol Uitvoering : Hoofdstuk 4. Maatregelimplementaties uitvoeren

4.            Maatregelimplementaties uitvoeren

Door het uitvoeren van maatregelimplementaties wordt de veiligheid van de organisatie verbeterd. Hierdoor worden risico’s verminderd en doelstellingen behaald.

4.1         Maatregelimplementatie

(à Governance à DO à Maatregelen implementeren)

Door de knop ‘Toon afgeronde implementaties’ op ‘Ja’ te schuiven, worden alle implementaties zichtbaar. Selecteer de maatregelimplementatie die uitgevoerd dient te worden. Vul vervolgens het veld ‘Uitgevoerde actie’. Eventueel kunnen de velden ‘Doel’ en ‘Implementatiebeschrijving’ ingevuld worden.

Bij het tabblad ‘Documenten’ onderaan het scherm, kunnen documenten gekoppeld of toegevoegd worden. Wanneer de velden gevuld zijn, kan de implementatie worden afgerond en afgesloten. De GRC-manager en de verantwoordelijke van de maatregel krijgen een melding van de afgeronde implementatie.