VIDEO: 3. PD_GRCcontrol Uitvoering : Hoofdstuk 5. Controletaak plannen & uitvoeren

VIDEO: 3. PD_GRCcontrol Uitvoering : Hoofdstuk 5. Controletaak plannen & uitvoeren

5.            Controletaak plannen & uitvoeren

Maatregelimplementaties kunnen worden gecontroleerd. Hiermee wordt de Check-fase uitgevoerd.

5.1         Controle-instructie beschrijven en controletaken uitrollen

(à Governance à PLAN à Controles op maatregelen en implementaties plannen)

In het overzicht staan alle geplande maatregelcontroles en implementatiecontroles die uitgerold kunnen worden naar een controleur. Door op een regel te klikken wordt de geplande controletaak geopend waardoor de details zichtbaar worden. De controleur en de uiterste datum dienen geselecteerd te worden. Daarnaast dient er een toelichting aanwezig te zijn die de controletaak beschrijft. Vervolgens kunnen de in te plannen maatregelcontroles worden geselecteerd (suggestie: maak gebruik van de Ctrl of Shift toets) en worden uitgerold.

5.2         Controletaken uitvoeren

(à Governance à CHECK àMaatregelcontroletaken)
(à Governance à CHECK àImplementatiecontroletaken)
(à Governance à CHECK à Audit taken)
Selecteer de controletaak die uitgevoerd dient te worden. Start de taak en schuif de te beoordelen onderdelen op ‘Ja’. Vervolgens kunnen de score en de uitgevoerde actie van de controletaak aangepast worden. In de grijze blokken bovenaan het scherm zijn details van de maatregel zichtbaar. Daarnaast kunnen er verbeteracties en documenten toegevoegd worden door gebruik te maken van de blauwe blokken naast de score balken.