VIDEO: 3. PD_GRCcontrol Uitvoering : Hoofdstuk 7. Externe audit uitzetten

VIDEO: 3. PD_GRCcontrol Uitvoering : Hoofdstuk 7. Externe audit uitzetten

7.            Externe audit uitzetten

Met de functionaliteit externe audits kunnen bevindingen en verbeteracties geregistreerd worden die het gevolg zijn van een externe audit binnen de organisatie. In feite wordt het auditrapport van de externe auditor geregistreerd in GRCcontrol waarin de bevindingen zijn opgenomen. Gelijktijdig of op een later moment kunnen de verbeteracties toegevoegd worden om de bevindingen op te lossen. De functionaliteit kan ook gebruikt worden om de compliance van normen te toetsen.


7.1         Een externe audit aanmaken

(à Auditmanagement àExterne audits )
De titel, de interne auditmanager en de te auditen-norm dienen te worden aangegeven. Vervolgens kunnen de bevindingen worden aangegeven. Elke bevinding heeft een titel en een zwaarte. Optioneel kan er een omschrijving van de bevinding worden toegevoegd en kan er worden aangegeven of de bevinding betrekking heeft op een specifieke normcontrol. Als de bevinding betrekking heeft op een specifieke normcontrol, dan kan er nog wat extra informatie worden gegeven (zie bijlage 9.2). Nadat de bevinding is opgeslagen, kunnen er verbeteracties en/of Notities/Documenten aan toegevoegd worden.

7.2         Externe audit afronden

Als alle bevindingen benoemd zijn, kan de externe audit worden afgerond. Hierbij dient de start- en einddatum te worden ingevuld. Als de audit wordt afgerond, worden de verbeteracties uitgerold naar de verantwoordelijken.