VIDEO: 3. PD_GRCcontrol Uitvoering : Hoofdstuk 8. Verbeteracties uitvoeren

VIDEO: 3. PD_GRCcontrol Uitvoering : Hoofdstuk 8. Verbeteracties uitvoeren

8.            Verbeteracties uitvoeren

Door de verbeteracties uit te voeren, is de PDCA-cirkel doorlopen. Hieruit kunnen weer nieuwe inzichten voortkomen waardoor de cirkel telkens doorlopen wordt.

8.1         Selecteer de verbeteractie en voer de verbeteractie uit

(à Governance à ACT àVerbeteracties uit maatregel- en implementatiecontroles)
(à Governance à ACT àVerbeteracties uit interne audits)
(à Governance à ACT àVerbeteracties uit externe audits)

De beschikbare verbeteracties worden in het overzicht weergegeven. Selecteer de verbeteractie. Detailinformatie van de verbeteractie wordt zichtbaar. In het veld ‘Verbeteractie’ dient de prioriteit, uiterste datum en verantwoordelijke te worden aangegeven (staat standaard ingevuld). Er moet een beschrijving worden gegeven van de uitgevoerde verbeteractie en er kan worden aangegeven of de voorgestelde actie volledig is uitgevoerd. Er kunnen ook notities/documenten worden toegevoegd aan de verbeteractie. Vervolgens kan de verbeteractie worden afgerond. De auditor krijgt een melding van de verbeteractie. Deze kan de verbeteractie controleren en zo nodig een nieuwe verbeteractie uitzetten.

De verbeteractie kan ook worden geweigerd. Daarbij dient aan te worden gegeven wat de reden van afwijzing is. Vervolgens wordt er een melding gestuurd naar de auditor.