VIDEO: 5. PD_GRCcontrol Activeren Privacy Management Systeem : Hoofdstuk 4. DPIA's uitvoeren

VIDEO: 5. PD_GRCcontrol Activeren Privacy Management Systeem : Hoofdstuk 4. DPIA's uitvoeren

4.     DPIA’s uitvoerenEr kunnen PIA’s worden uitgevoerd op processen en op middelen. Wanneer processen en/of middelen worden aangemaakt, staan de analyses en behandelingen automatisch klaar in het overzicht. Er kan ook een behandeling worden gestart zonder PIA (zie hfst. 5). Let op: de gebruiker zal dan zelf dreigingen moeten selecteren waarna deze dreigingen behandeld zullen worden. De keuze voor deze dreigingen is dan niet onderbouwd middels een PIA.


4.1    PIA


(à Risicomanagementà Analyses uitvoeren à Mijn processen àPIA)
(à Risicomanagement à Analyse uitvoeren à Mijn middelen à PIA)
Klik op de knop ‘Nieuw’ onder het kopje ‘Actie’ in de rij van het te analyseren proces of middel. Beantwoordt de vragen (zie bijlage 7.2). Zodra alle vragen zijn beantwoord, wordt de knop ‘opslaan en afronden’ beschikbaar.